Hoogspanningskabel beschadigd door sondeerrups

Nabij Hoogvliet werd een 150 kV kabel beschadigd door een grondanker van een sondeerrups, waarbij in de kabel een deuk is ontstaan. Tijdens het demonteren van de kabel en verwijderen van de papierwikkelingen binnen de loodmantel is de expert aanwezig en na verwijderen van meer dan 10% van de papierlagen blijkt de deuk nog immer zichtbaar aanwezig te zijn, hetgeen voldoende reden vormt om de kabel af te keuren en een nieuwe lengte van 25 meter te monteren met een tweetal nieuwe verbindingsmoffen.

Bij de put leek de aansprakelijkheid duidelijk te zijn en vertelde de uitvoerder dat de aanwezigheid en ligging van de kabel wel degelijk bekend was maar dat ze bij het indraaien van de verankering van het kleine sondeervoertuig geen rekening hadden gehouden met de kabel.

Verzekeraars weigerden echter met verwijzing naar elkaar om dekking te verlenen en pas na uitbrengen van een dagvaarding werd met frisse tegenzin alsnog tot betaling van het schadebedrag van € 130.000,00 over gegaan.