Voor spoedopdrachten is hij 24/7 bereikbaar en bij grotere calamiteiten is hij binnen een uur ter plaatse om het onderzoek in te stellen beginnend met een opname van de situatie en het horen van de betrokkenen en verzamelen van nadere informaties en bestuderen van alle beschikbare tekeningen. De schade wordt in-situ opgenomen en vastgelegd. Daarna vindt overleg met de netbeheerder en/of diens aannemer plaats om de herstelmethode en de daarmee gemoeide kosten te bespreken. Bij die eenzijdige expertise fungeert de expert zowel namens de netbeheerder als verzekeraars.

Door zijn kennis en ervaring is hij in staat tot snelle beoordeling van de casus op basis van de feiten en omstandigheden zowel op technisch, financieel als juridisch gebied. Daardoor is de kans op verhalen van de schade groot en weten netbeheerders zich verzekerd van een objectieve deskundige aan hun zijde, die ook in staat is om verzekeraars en experts van de juiste informaties te voorzien en hen te overtuigen van het standpunt van opdrachtgevers.