Door zelfstudie en jarenlange ervaring is ruime kennis op het gebied van Civiele Techniek en Grond-, Weg- en Waterbouw opgedaan, die noodzakelijk is voor de beoordeling en behandeling van kabel- en leidingschaden. Vanaf 1990 worden sleufloze boortechnieken in ons land toegepast en bij de uitvoering van die werkzaamheden ontstaan regelmatig schades aan bestaande kabels of leidingen.

Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat de werkelijke ligging van HDD boringen doorgaans afwijkt van de geleverde revisietekening. Een zorgvuldige opdrachtgever vraagt na de pilotboring om de revisie te overleggen, zodat vergelijking met het ontwerp kan plaatsvinden. Na de ruimergang(en) blijken vaak afwijkingen te ontstaan en uitsluitend door nameting met gyroscoop kan de werkelijke ligging van de boring worden bepaald. Voor netbeheerders is sinds de invoering van de WION van evident belang dat de juiste data in hun beheersysteem GIS wordt ingevoerd, zodat bij graafmeldingen ook de correcte KLIC tekeningen overgelegd worden.