In mei 2016 is bij heiwerk schade ontstaan aan de hoofdvoeding van 3 plants in Pernis, waardoor aanzienlijke schade is ontstaan aan herstelkosten en de inzet van aggregaten naast de omzetderving door bedrijfsstilstand. Het onderzoek naar alle relevante omstandigheden is nog niet afgerond.

Eind november 2014 en begin december 2014 hebben zich graafincidenten in Utrecht voorgedaan met 150 kV oliedrukkabels waarbij de totale schade 2,5 miljoen euro beloopt.

NIEUW Themadag Windenergie bij het Verbond van Verzekeraars bijgewoond dat door vele collega experts werd bezocht. Interessant om bij te wonen voor een ieder die in techniek en energie interesse heeft. Als schade expert was de lezing van mr. Jensen van Cunningham Lindsey helder en werd fraai ondersteund met foto’s van geknikte masten. In de loop van de tijd zijn de windmolens groter en groter geworden en voor de bouw van een 8 MW windmolen is een gigantische aanvoer van materieel en materiaal nodig. Beperking van groei lijkt vooral te zitten in het type kraan dat nodig is voor de opbouw van het gevaarte. Petje af voor de leveranciers en aannemers in deze wereld en ook voor de globetrotter mr. Jensen.

NIEUW Sinds mei 2014 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Dekra Experts, waarvoor op freelance basis vooral regres van kabel- en leidingschade wordt verricht naast opdrachten van de zijde van verzekeraars.

NIEUW Door C.N. Roos en Livingstone leveranciers van las- en meetapparatuur op het gebied van glasvezeltechniek werd een seminar georganiseerd een opfriscursus op 7 maart 2012 waaraan ik heb deelgenomen om met name meer informatie uit eerste hand te verkrijgen over demping, herstelmethodes en herstelduur van glasvezel. Voorts was dit een unieke gelegenheid om kennis te vergaren over OTDR (Optical Time Domain Reflection) een gebruikelijke meettest om een verbinding te testen en fouten op te sporen. Frappant is dat 75% van de netwerkfouten veroorzaakt blijken te worden door te grote demping bij vervuilde of verkeerd gemonteerde connectors. De meeste deelnemers waren werkzaam in de glasvezelbranche bij bedrijven als Ziggo, UPC, Tele2, Versatel of Reggefiber. Uit de branche van schade experts bleek Ton van Heumen de enige vertegenwoordiger te zijn. Een buitengewoon leerzame dag om mijn voorsprong in kennis op het gebied van kabel- en leidingschade tot ver in de toekomst te behouden.

Ton van Heumen is in bezit van VCA VOL en inmiddels 25 jaar werkzaam op het gebied van kabel- en leidingschade, waarbij veiligheid ook tijdens veldwerk van essentieel belang wordt geacht.

Regelmatig worden publicaties op de site weergegeven. Vermeldenswaardig is publicatie in het vakblad Bouwrecht van november 2008 over de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces CROW publicatie nr 250 en in RO Totaal over het gebrek aan de toepassing van sleufloze boortechnieken bij de renovatie of vervanging van rioleringen. Recent is op de Infrasite een publicatie geplaatst over het vermijden van breuken aan waterleidingen bij bouwprojecten en daardoor voorkomen van schade en vertraging of stilstand. Laatste publicaties op deze site gaan over degeneratieschade bij herstel van glasvezelkabel na graafschade en over het ten onrechte aftrekken van optredende verbetering voor de vervanging van kabelzinkers na een graafschade zoals dat door verzekeraars of hun experts naar voren wordt gebracht.