Expertise, onderzoek en regres zijn de voornaamste taken van ons bureau.

Voor netbeheerders worden de expertisekosten verhaald tezamen met het schadebedrag en de wettelijke rente. Onze dienstverlening is in 95% van de gevallen gratis voor de netbeheerder, tenzij uit ons onderzoek blijkt dat de schade niet verhaalbaar is of niet wordt voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets van 6:96 BW lid 2 en 3.